با توجه به شیوع ویروس مهلک وخطرناک کرونا در ایران وجهان امروز بزرگترین چالش پیش رو درکشور مقابله بااین ویروس است .

شهرداری ها دوشادوش دیگرنهادها ومراکز درگیر با این موضوع با انجام برنامه های مختلف از جمله ضدعفونی معابر و….سعی در مقابله با این ویروس دارند .

شهرداری دورود برای پیشگیری از شیوع کرونا در چندین نوبت وبصورت روزانه اقدام به ضدعفونی معابر ونیز ناوگان حمل ونقل عمومی نموده است و با مسدود نمودن مسیرهای منتهی به آرامستانهای شهر مانع از تجمع افراد در مراکز پرخطرگردیده وبااطلاع رسانی از طریق نصب بنر وفضای مجازی و…شهروندان عزیز رااز طریق ماندن در خانه ورعایت بهداشت فردی واجتماعی برای مشارکت در برنامه مقابله با کروناترغیب نموده است.

امیداست با همکاری تمامی همشهریان عزیز به زودی شاهد قطع زنجیره انتقال ویروس وپایان بحران پیش رو باشیم.

با آرزوی سلامتی وتندرستی برای مردم عزیز ایران