هرسال با نزدیک شدن به عید نوروز مسولین ایمنی کشور ونیروهای زیر مجموعه دل نگران سلامتی هموطنان خود می شدندوبا اتخاذ تدابیر خاص به مدیریت این مراسم می پرداختند.

امسال اما داستان روایت دیگری پیدا نموده است وآن اینکه شیوع ویروس کرونا ودرگیر بودن نیروها وسازمانهای مرتبط برای پیشگیری از آن باعث شده است توان نیروهای امدادی صرف مقابله با کرونا شده و اتفاقات وحوادث جدید موجب هدر رفتن توان این نیروها گردد….پس بیایید با مدیریت آیین چهارشنبه سوری وجلوگیری از رفتارهای پرخطر خود واطرافیان گامی در جهت افزایش توان نیروهای امدادی وجلوگیری از به خطر افتادن سلامت خود وخانواده مان برداریم….

به یاد داشته باشیم اینروزها کسان زیادی با به خطر انداختن سلامت ویا با از دست دادن جان خود محافظ سلامت ما هستند….