اعضای معاونت

معاونت: حیدر رحمتی

واحد امور اداری: ابراهیم رضازاده

واحد امور مالی: لیلا چراغی

واحد حسابداری: کبری شرفی

واحد کارگزینی: عبدلله حیدری

واحد دبیرخانه: سحر زند

اطلاعات تماس

شماره تماس: ۰۶۶۴۳۲۳۸۰۱۲-۱۷