جلسه تودیع و معارفه شهردار دورود

با استعفای آقای سعید حسنی شهرداردورود در مورخ ۹۷/۰۷/۲۹ اعضای شورای با اکثریت آرا، آقای مهندس مهدی نیک آبادی را بعنوان سرپرست و شهرداردورود انتخاب نمودند.
جلسه معارفه شهردارجدید دورود روز دوشنبه در شهرداری دورود برگزارگردید.

در این جلسه خانم حاجیوند ریاست شورای اسلامی شهر دورود با تقدیر از مهندس حسنی و معرفی مهندس نیک آبادی اظهار امیدواری کرد که مجموعه شهرداری بتواند با بهره گیری از تجربیات شهردار منتخب و تلاش مضاعف مشکلات پیش روی شهرداری را بر طرف نمایند.
در این جلسه مهندس نیک آبادی از کارکنان واحد های مختلف شهرداری خواست با همدلی و جدیدیت برای رسیدن به اهداف شهرداری تلاش نمایند.

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهردورود»