اعضای معاونت

ریاست: آیت جمالی فولادوند

مدیر روابط عمومی: رضا صحرائی

اطلاعات تماس

شماره تماس ۰۶۶۴۳۲۴۴۴۴۶