اعضای معاونت

رئیس: جلال پازدار

اطلاعات تماس

شماره تماس: ۰۶۶۴۳۲۳۸۰۱۲-۱۷