اعضای معاونت

معاونت: علی کریمی کیا

واحد ساختمانی: حاجی مراد مرادی نیا

واحد کمیسیون ها: سپهر فولادوند

واحد پلیس ساختمانی: ————

اطلاعات تماس

شماره تماس: ۰۶۶۴۳۲۳۸۰۱۲-۱۷