اعضای معاونت

معاونت: علی کریمی کیا

واحد ساختمانی: حاجی مراد مرادی نیا

اطلاعات تماس

شماره تماس: ۰۶۶۴۳۲۳۸۰۱۲-۱۷