به اطلاع همشهریان محترم می رساند ، شهرداری دورود در نظر دارد نسبت به تصویرسازی و رنگ آمیزی سطح شهر اقدام نماید ، لذا از کایه همشهریان عزیز دعوت می شود طرحها و آثار هنری خود را به معاونت فرهنگی شهرداری تحویل نماید ، ضمنا به ۳ طرح برگزیده که بیشترین رای زا از نظر همشهریان داشته باشند جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

 

روابط عمومی شهرداری دورود