نصب، نورپردازی و فضاسازی المان بزرگ آزادگان در میدان آزادگان

🔰 روابط عمومی شهرداری دورود