🔻به گزارش روابط عمومی شهرداری دورود ، طی روزهای دوشنبه لغایت چهارشنبه (۱۸ _ ۱۶ آبانماه) دوره تخصصی رفتار شناسی حریق بصورت تئوری و عملی در دو ایستگاه ۲ و ۳ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ، با حضور تمامی نیروهای عملیاتی و اداری برگزار گردید.

مدرس این دوره سه روزه مهندس فرخ صبری از مدرسین با دانش و مجرب آتش نشانی کشور می باشد که در پایان از نحوه برگزاری دوره و شرکت کنندگان در این دوره ابراز رضایت نمود.
آیت جمالی فولادوند ، رئیس سازمان آتش نشانی با اشاره به مطلوب بودن دوره برگزار شده عنوان کرد: در نظر داریم تا پایان سال جاری ، در راستای افزایش دانش و توان عملیاتی آتش نشانان دوره های دیگری را هم برگزار نمائیم.

 

🔰 روابط عمومی شهرداری دورود