سال تاسیس: ۱۳۲۸

جمعیت شهری در سال ۱۳۸۵: ۱۱۲,۰۰۰ نفر

درجه شهرداری: ۸

  • سازمان بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر
  • سازمان پارکها و فضای سبز
  • سازمان  آتش نشانی و خدمات ایمنی
  • سازمان اتوبوسرانی دورود و حومه