خبرنگاران، این سفیران صادق و راویان صدیق همواره در راه حقیقت و رسالت خطیر و سترگ آگاهی بخشی، اهتمام می‌ورزند.

۱۷ مرداد روز خبرنگار یادآور رشادت ها و حماسه آفرینی های این قشر فرهیخته جامعه گرامی باد.

 

🔰 روابط عمومی شهرداری دورود