🔻به گزارش روابط عمومی شهرداری دورود ، ظهر امروز سه شنبه دهم آبانماه ، مراسم رونمایی از سامانه الکترونیک سازمان نظام مهندسی استان لرستان برگزار گردید.

 

🔻این مراسم به ریاست سرپرست شهرداری دورود و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر ، ریاست نظام مهندسی استان لرستان ، پرسنل حوزه فاوا ، ساختمانی ، رسیدگی به تخلفات شهرداری و همچنین جمعی از مهندسین نظام مهندسی استان و شهرستان در سالن جلسات شهرداری دورود برگزار شد.

 

🔻توافقنامه این همکاری در تیرماه سال جاری فی مابین شهرداری دورود و سازمان نظام مهندسی استان لرستان منعقد گردیده بود.

 

🔻این سامانه با هدف الکترونیک کردن فرم های نظارتی و گزارشات ساختمانی فی مابین شهرداری و نظام مهندسی در راستای تسهیل و تسریع خدمات به عموم همشهریان راه اندازی گردید.

 

🔰روابط عمومی شهرداری دورود