مهندس غلام حاجیوند بعنوان گزینه مورد نظر شورای اسلامی بعنوان شهردار دورود معرفی شد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری دورود ، ظهر امروز ، پنجشنبه مورخ پنجم آبانماه پس از برگزاری جلسه شورای اسلامی جهت معرفی گزینه پیشنهادی شورا در سمت شهرداری دورود به رأی گذاشته شد که در پایان آقای غلام حاجیوند با اخذ اکثریت آرا بعنوان شهردار پیشنهادی شورای اسلامی معرفی گردید.

 

🔰 روابط عمومی شهرداری دورود